> Szolgáltatások > Könyvelés

Könyvelési feladatainkat a mindenkori előírásoknak megfelelően, precízen végezzük el. Munkafolyamataink során ellenőrizhető, modern irodatechnikai háttérre támaszkodunk. Megbízóinkkal folyamatosan kommunikálunk, tájékoztatjuk őket az esedékes fizetési kötelezettségekről, és igény esetén jelentést készítünk számukra.

 • könyvvezetés a - mindenkor érvényes - „a számvitelről szóló törvény” előírásainak megfelelően
 • számviteli politika kialakítása a vállalkozás adottságainak és az egyedi igényeknek megfelelően
 • számlarend kialakítása a vállalkozás adottságainak és a vezetői igényeknek megfelelően
 • tételes analitikus és főkönyvi adatrögzítés a megfelelő részletezettséggel
 • költségvetési és önkormányzati adók, járulékok megállapítása és elszámolása
 • bérköltségek könyvelése összesített adatokkal
 • beruházások, értékcsökkenési leírások, nyitó és záró tételek, időbeli elhatárolások, éven belüli elhatárolások, készletváltozások megállapítása és elszámolása
 • egyéb eddig fel nem sorolt könyvelési tételek (pl. kompenzációs elszámolás) megállapítása és elszámolása havi rendszerességgel
 • főkönyvi zárás havonta
 • tételes vevői és szállítói folyószámla, egyeztetések partnerekkel, egyenlegközlő levelek, fizetési felszólítások, késedelmi kamat elszámolások ügyintézése
 • jelentések készítése igény szerinti rendszerességgel
 • gazdasági elemző, gazdasági döntéseket támogató kimutatások összeállítása, elkészítése igény szerinti rendszerességgel
 • képviselet a hatóságok előtt eseti vagy állandó meghatalmazás alapján